Month: July 2021

खोट्या आरोपामुळे घाबरून जावू नका

*कोणत्याही क्षेत्रात कार्यरत असताना जसजशी प्रगती सुरु होते तसतसा छुपा विरोध हा वाढू लागतोच; सुंदर वेलीच्या खोडावर बांडगुळ वाढावा तसा.…

Translate »
error: Content is protected !!