Spread the love

🌹🍃 *भगवंताची मिठी…* 💫

*भगवंताचं होणं …….सोप्प नसतं हो भगवंताचं होणं…प्रचंङ निरागसता लागते…स्वच्छ मन लागतं.*

*तुम्ही कधी भगवंताला मिठीत घेतलय का? नाही ना…..*

*कधी सहज म्हणुन कुणाला निरपेक्ष मदत केलीए का? करून बघा….भगवंत स्वतःहुन मिठीत घेईल.*

*अतिव दुःखात कुणाला आधार दिलाय का? देऊन बघा…..भगवंत स्वतःहुन मिठीत घेईल.*

*कुणाच्या उर्त्कषाचं कारण व्हा…….कुणाच्या यशात भक्कम साथ द्या…….भगवंत स्वतःहुन मिठीत घेईल.*

*कुणी कुणाचं नसतं हो…..तरीही कुणाचंतरी व्हायला काय हरकत आहे? आई नसलेल्याची आई व्हा…..कुणाची ताई व्हा……कुणाचा बाप व्हा तर कुणाचा भाऊ….मग बघा….भगवंत स्वतःहुन मिठीत घेईल.*

*कुणाच्या चेहर्यावरचं हास्य बना…..कुणाचे अश्रूंनी तुङुंब भरलेले डोळे पुसा….मग बघा..भगवंत स्वतःहुन मिठीत घेईल.*

*वार्धक्याने थकलेल्या पायांना तुमच्या हातांची ऊब द्या…..थरथर कापणारे हात समाधानाने आशिर्वाद देतील…..मग भगवंताने स्वतःहुन मिठी मारल्यासारखं वाटेल.*

*आज प्रत्येक जण पैसे कमवायच्या मागे लागलाय…..स्वतःच स्टेटस वाढवायचय् प्रत्येकाला….कुणाच्यातरी आयुष्यात आपल्या वाटणीचा ओंजळभर आनंद देऊन तर बघा….खात्रीने सांगतो त्यांच्या मनातलं तुमचं स्टेटस खुप ऊंचावर असेल….अन् त्याच वेळेस भगवंताच्या मिठीची चाहुल लागेल….*

*व्याकुळ नजरेने पाहत असलेल्या मुक्या जनावरांना पाणी द्या….अन्न द्या….ते आमरस नाही हो मागत….तुम्ही दिलेल्या शिळ्या पोळीतच ते खुष असतात……कधी स्वतः जवळची ताजी पोळी देऊन तर बघा……भगवंत स्वतःहुन मिठीत घेईल.*

*आपल्याकडे आपलं असं काय आहे? ….भगवंतानीच दिलेल्याचा आपण तोरा मिरवतो……मग त्यानी दिलेलं …..कघी कुणाला मनापासुन द्या…….मग बघा*

*भगवंत मिठी मारल्याशिवाय राहणार नाही*
*🍃🌸श्री गुरुदेव दत्त🌸🙏*💫🚩

Translate »
error: Content is protected !!